Подобрете граматичните си познания по английски език

  Овладяването на правилната английска граматика е крайъгълния камък за ефективното говорене и писане. Независимо дали английският език е втори или роден за вас, бихте могли да се възползвате от […]

Екзотиките на арабската кухня

  И защо да запишем курс по готварство? Ако има понятие на този свят, което да съществува с най-голям брой разновидности, то определено това е кухнята на различните народи по […]

Кредитно известие

  Какво представлява кредитното известие? Кредитното известие е понятие в счетоводството, което по своята същност е първичен счетоводен документ, с който може да се намали данъчната основа на една доставка […]

До какво могат да доведат икономическата нестабилност и несигурност?

  Какви са последиците от икономическата нестабилност? И защо да запишем курс по икономика и мениджмънт? Най-добрият икономически сценарий за една страна и благоприятното й развитие й в икономическо отношение, […]

Десет „златни“ правила при изучаването на немски език

Какво трябва да знаем, когато учим немски език? Когато се записвате за езиков курс по програма Аз мога повече, има някои неща, с които трябва да се запознаете. За да […]

Интересен поглед върху взаимовръзката на данъците и икономическия растеж

Каква е ролята на данъчното облагане в една икономика? За да достигне една страна до икономическа стабилност е необходим дълъг период от време на висок и устойчив растеж. Като фактор, […]

Започнете да говорите английски език, без да се страхувате

Хайде да научим английски език! Европейският социален фонд и Агенцията по заетостта ви дават възможност да се изправите пред най-големия си страх и да започнете свободно да говорите на английски […]

Как се печели от счетоводство?

  Как да станем счетоводители и да печелим пари? Щом четете това, със сигурност смятате да използвате знанията си, получени самостоятелно или с помощта на безплатния онлайн курс по оперативно […]

Циклично развитие на пазарното стопанство и икономическата нестабилност

Какво представлява икономическата нестабилност? Света на икономиката и икономическите отношения, влиqещи върху стопанствата и отраслите в една страна са много интересни, оплетени и силно взаимосвързани. Когато един аспект от тези […]

Професионална квалификация и преквалификация чрез Дистанционно обучение

Как да повишим квалификацията си с дистанционни курсове? Повишаването на квалификацията е  начин за усъвършенстване на професионалните знания,практическите навици и умения. Към повишаване на квалификацията прибягват лица с определени професии, […]