Tyxo.bg counter
Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Вход

Курсове за придобиване на Ключова компетенция

Безплатно обучение по Аз Мога Повече 2014-2015 по ключова компетенция - Обучение по чужд език или Дигитални компетенции

ВАЖНО:

   На 14.04.2014г Агенцията по Заетостта обяви, че срокът за приключване на обученията с Ваучери по схемата Аз Мога Повече 2014-2015 се променя на 31.08.2015г.

   Ако имате Уведомление за курс с Ваучер, можете да се запишете за Дистанционно обучение при Доставчик на обучение - вижте началните дати .

Обучение по Ключова компетентност 2: Чужд език

 

Чуждоезиково обучение по схема Аз Мога Повече 2014-2015

   Програма Аз мога Повече 2014-2015 предлага на работещите лица възможност за Безплатно чуждоезиково обучение. Стойността на курса се заплаща от Ваучер за Безплатно обучение. Той се отпуска от Агенцията по Заетостта и покрива всички разноски по обучението.

   Важно е да знаете, че имате право да кандидатствате за обучение по два курса с Ваучери - един за усвояване на ключова компетенция и един за придобиване на професионална квалификация. Обучението по двата курса става последователно.

 

  Различните Доставчици на Обучение по Аз Мога Повече 2014 предлагат различни езикови курсове с Ваучери. Едни от най-популярните са:

  • Курс по Английски език. Обучението е в рамките на 300 учебни часа, като за това време се преминават 3 нива по ОЕЕР - Общата Европейска Езикова Рамка. Курсът по Английски език се провежда от Доставчици на обучение по Английски език по схемата Аз Мога Повече 2014-2015. Обучението протича в дистанционна форма, която е най-подходящата за работещите лица.

  • Курс по Немски език. Обучението при Доставчик на Немски език с Ваучер преминава в рамките на 300 учебни часа, като за това време се усвояват знания, равняващи се на 3-те първи нива по ОЕЕР. Курсът по Немски език се организира от Доставчик на Обучение по Немски език с Ваучер, работещ по програма Аз Мога Повече 2014-2015. Най-предпочитаната от одобрените лица форма на обучение по Немски, казва Доставчик на обучение, е Дистанционната.

  • Курс по Френски език. Обучението по френски език е в рамките на 300 учебни часа, като за това време се преминават 3 нива по ОЕЕР - А1, А2 и В1. Курсът се провежда предимно в дистанционна форма, поради удобството й за работещите курсисти. Курсът по Френски език се организира от Доставчици на Обучение по Френски език.
  • Курс по Испански език. Обучението по Испански език е в рамките на 300 учебни часа, като за това време се преминават 3-те първи, базови нива по ОЕЕР - А1, А2 и В1. Доставчиците на Обучение по Испански език предлагат курса в Дистанционна форма на обучение, като тя е гарантирано най-удобната за работещите курсисти по Аз Мога Повече 2014. За да се запишете на курс по Испански език, влезте тук.

 

  Предпочитаната форма на обучение за всички езикови курсове по схема Аз Мога Повече 2014-2015 е дистанционната. Тя дава възможност на курсистите да се обучават в удобно за тях самите време, като сами изготвят учебния си график. Не всички Доставчици на Обучение по програма Аз Мога Повече за 2014-2015, обаче, предлагат дистанционното обучение с Ваучери.

Обучение по Ключова компетенция 4: Дигитална компетентностДигитални компететнции - Безплатно с Ваучер по Аз Мога Повече 2014-2015

  По програма Аз Мога 2014-2015 може да се премине и курс Дигитални компетентности. Това е обучение в рамките на 45 учебни часа. 

 

  Различните Доставчици на Обучение с Ваучер по схемата предлагат различни разновидности на курса. Обучението може да включва начална компютърна грамотност или профилирана подготовка (работа с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw или Adobe Dreamweaver). 

 

  Обучението по Дигитални компетенции с Ваучер по Аз Мога Повече 2014-2015 може да бъде в присъствена или дистанционна форма, като, както при чуждезиковото обучение по схемата, втората форма е по-популярна и търсена, но и не всички Доставчици на Обучение я предлагат.

 

  Споменатата Дистанционна форма на обучение по Аз Мога Повече 2014 Ви дава възможност да изберете Доставчик на търсения от Вас курс от град, различен от Вашия, като се ръководите от качеството на обучение, което се предлага. Така, благодарение на онлайн обучението с Ваучери, Вие можете да изберете Доставчик на Обучение от Казанлък, Стара Загора, Ямбол, Варна, Пловдив, дори никога да не сте били в този град - обучението е изцяло дистанционно и на Вас няма да Ви се наложи да присъствате физически.

 

{plusone}

Коментари (0)

500 оставащи символа

Cancel or