Tyxo.bg counter
Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Вход

Как се печели от счетоводство?

Как да спечелим от оперативното счетоводство като професия?

 

Как да станем счетоводители и да печелим пари?

Щом четете това, със сигурност смятате да използвате знанията си, получени самостоятелно или с помощта на безплатния онлайн курс по оперативно счетоводство към някой от центровете за професионално обучение, част от схемата Аз мога повече.

 

За да започнете своя счетоводен бизнес, освен да познавате основните счетоводни принципи, трябва да знаете как да таксувате своите клиенти. Задържането на постоянни клиенти понякога изисква повече внимание от действителната работа на оперативния счетоводител.

 

След като веднъж сте привлекли вниманието на своя бъдещ клиент, коментирайте заплащането, без да подбивате цените на своите конкуренти счетоводители. За предпочитане е да предложите определена сума, която да получавате всеки месец, вместо да определите заплащането си според почасовата заетост. Клиентите не биха искали да бъдат изненадани от голямата сума, когато получат фактурата си в края на месеца. Изчислете колко време от месеца ще се наложи да посветите на клиента си, за да получите месечната сума, която ви се полага.

 

Обсъдете бизнес практиките на клиента. Опитайте се да получите представа за обема на сметките, които се получават и изплащат всеки месец. Също така опитайте да определите колко фактури ще се наложи да подавате ежемесечно. Направете бързо изчисление на сумата, необходима за банковите преводи при плащането на фактурите и я включете към своята такса.

 

Попитайте своя клиент дали се нуждае от банково помирение. Услугата отнема най-много час за малките предприятия. Ако ще се наложи да се справяте и с тази задача, добавете почасова ставка. Поинтересувайте се как оперативните счетоводители таксуват своите клиенти за тази услуга и опитайте да се съобразите със средното заплащане. Бихте могли да започнете направо с висока сума, ако сте добър в преговорите, но по този начин е възможно да отблъснете бъдещите си клиенти.

 

Разберете дали ще се наложи да правите други финансови отчети, необходими на предприятието. Обикновено оперативният счетоводител подготвя отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и изготвя отчетен баланс. Ако използвате счетоводен софтуер, изготвянето на тези задачи отнема минимално количество време. Трите доклада отнемат по малко от час, заедно с отпечатването и изпращането.

 

Изпращайте фактура за извършените счетоводни услуги в края на всеки месец. Правете го професионално, като включите името си, адреса, телефонния номер и електронния адрес. Посочете общата месечна такса. Не е необходимо да включвате подробности свързани с времето, необходимо за извършване на работата. Запазете формата опростена.

 

Ако сте от счетоводителите, избрали да таксуват услугите си почасово, ще се наложи да посочите броя на отработените часове, тарифата, и разбира се общата сума за плащане. Повечето счетоводни програми имат шаблони за фактури.

 

В случай, че не притежавате никакви познания по оперативно счетоводство, а бихте искали да печелите парите си по този начин, не се притеснявайте. Бихте могли да промените това, като станете част от схемата за безплатно обучение „Аз мога повече” и започнете своя електронен курс по оперативно счетоводство към някой от лицензираните доставчици на обучение.

 

Comments (0)

Циклично развитие на пазарното стопанство и икономическата нестабилност

Какво представлява икономическата нестабилност и до какво може да доведе

Какво представлява икономическата нестабилност?

Света на икономиката и икономическите отношения, влиqещи върху стопанствата и отраслите в една страна са много интересни, оплетени и силно взаимосвързани. Когато един аспект от тези икономически отношения се отклони от правилната линия, по която трябва да върви и всичи останали икономически аспекти правят отклонение. Така например при разделянето на стоки и пари, се създават условия за икономическа нестабилност и циклично развитие на пазарното стопанство. Тогава взаимосвърнаият процес покупко – продажба се разделя на два самостоятелни процеса, което означава, че не се създават условия за продажба на стоките и те остават непродадени.

Икономическата нестабилност се обяснява с различната цикличност, в която попада през различни етапи от време. Така например икономистите определят три основни вида циклични колебания. Различават се краткосрочни, дългосрочни и средносрочни. Независимо колко дълго продължават този вид колебания, те все пак са вид форма на икономическо развитие за конкретна страна.

Средносрочните цикли, са с продължителност между 7 или 10 години. Те обхващат цялата икономика и по-голямата част от развитите икономически държави. Този вид цикъл е най-подробно изследван и на базата на него се правят изледвания за другите цикли на промяната. Тук жизненият цикъл е около седем или осем години и е материалната основа и функциониращият национален капитал на страната.

При краткосрочния цикъл, който е с дължина не повече от 3 до 4 години, се отличава с натрупване на резерви, които могат да предизвикат или забавяне, или ускоряване на икономическия темп на развитие.

Що се отнася до дългосрочния цикъл на промените, той е среда, в която се формират, развиват и действат останалите два цикъла. Той се отличава с това, че при него материалната основа е подмяната на капиталови активи, с такива, с дългосрочен живот, като например инфракструктурата. Този цикъл е с продължителност около 50 или 60 години.

За икономиката от най-голямо значение са средносрочните цикли, които може да се срещнат и под наименованието бизнес цикли. Когато се налага използването на тези цикли, се налага един процес, който се нарича индикаторен. Той е съставен от три индикатора. Първият е синхронен и той отразява настоящото развитие на икономиката, вторят е изпреварващ, той е предназначен да посочва предстоящото равитие и третият е изоставащ, има за задача да  проследява по-бавната скорост на развитие на икономиката.

За проследяването на цикличността освен вече споменатите индикатори, се използват и още други три, които икономистите наричат дифузни. Тези дифузни индекси проследяват темпа на промишленото производство за даден брой отрасли; следят и отразяват чистата печалба на големите компании, както и стойността на пазарните цени на акциите.

За тази цикличност на промените, оказващи нестабилно състояние на икономическата среда, можете да научите, ако станете част от схемата „Аз мога повече” и си изберете доставчик на обучение, който да предлага курс по „Икономика и мениджмънт”. Курсовете са напълно безплатни, с ваучери и са шанс за придобиване на професионална квалификация по професията Икономист. По предлаганата възможност за обучение, може да се възползват работещи лица, желаещи да се профелират или да придобият професия, за да сменят професионалната си среда.

След като сте одобрени за обучение от схемата Аз мога повече - http://www.e-obuchenie.bg/kursove/vaucheri/az-moga/az-moga-poveche.html, вие имате право да изберете Център за професионално обучение, който ще бъде вашият доставчик на курса по Икономика и мениджмънт. Сега вече можете да учете и изцяло дистанционно, такава алтернатива за обучение предлагат някои ЦПО-та, които се стремят към улесняване на курсистите си. Дистанционното обучение се изразява в онлайн платформа, до която достъп има всеки курсист, който получава собствено потребителско име и парола. Уроците са видео, с възможност да ги гледате неограничен брой пъти. Трябват ви само интернет и компютър, може да се изпозлват също таблет или смартфон. С електронното обучение всеки спестява време, което не е за сметка на качеството. Ако проявявате интерес към дистанционното обучение, потърсете този доставчик на обучение, който предлага тази иновативна услуга.

 

 

 

Comments (0)

Дистанционно изучаване на немски език

Онлайн обучение по немски език с програма Аз мога повече

 Предимствата на курсове по немски език с Аз мога повече

Дистанционното обучение е уникален начин на обучение, без да се напуска уюта на дома,  благодарение на достъпа до интернет и на активното развитие на информационните технологии, позволяващи в реално време да се поддържа онлайн връзка, дори и на хиляди километри разстояние.

Дистанционното изучаване на Аз мога повече немски език си има своите удобства и преимущества. Няма да губите време по пътища, няма да търсите преподавател за частни уроци, който ще може да се адаптира към вашия ритъм на живот. То е пълноценна замяна на обичайните и традиционни начини на чуждоезиково обучение в групи, курсове, школи.Онлайн изучаването на Немски език е разпространено отдавна навсякъде по света, защото предоставя възможност да се изучава в престижни чужди университети или в страната, чрез индивидуални програми или чрез Дистанционни курсове за по-кратък период от време.

Ако искате да изучавате този разпространен в цял свят език, а не намирате време в забързаното си ежедневие, всичко, което трябва да направите, е да се обърнете към доставчик на обучение, без значение,че той може да не е във вашето населено място. И само чрез персоналния си компютър и достъпа до интернет, ще се възползвате от интерактивните уроци с лекции, упражнения, диктовки, тестове. Онлайн занятията са увлекателни и ефективни. Едновременно с теоретичните знания има и практическа насоченост, като се създават ситуации за реална комуникация.

За всички, които са решили да изберат Дистанционното изучаване на немски език, трябва да кажем, че не се изискват някакви супер умения за работа с компютър. Програмите са не само интересни, гъвкави, но и лесно достъпни. Това дава възможност за по-бързото и качествено усвояване на граматическия и лексикален материал, за усвояване и усъвършенстване на писмения и говорим език.

 

Comments (0)

Професионална квалификация и преквалификация чрез Дистанционно обучение

Безплатни курсове от доставчик на обучение

Как да повишим квалификацията си с дистанционни курсове?

Повишаването на квалификацията е  начин за усъвършенстване на професионалните знания,практическите навици и умения. Към повишаване на квалификацията прибягват лица с определени професии, които по силата на обективни или субективни обстоятелства, трябва периодически да актуализират своите компетенции.

Професионалната преквалификация е начин за получаване на допълнително образование по специално разработени програми. Преминавайки преквалификация, участниците в обучението придобиват нови знания и умения, усвояват основите за нова професионална насоченост.

Всеки, който желае или има нужда от квалификация или преквалификация, но няма възможност за присъствено обучение, може да се обърне към Център за Професионално обучение. Избирайки лицензиран Доставчик на обучение, може да усвои нови компетенции от областта на Оперативното счетоводство, на Икономиката и Мениджмънта и други, атрактивни за нашето съвремие професии. Може и да премине Дистанционно обучение по Английски, Немски или друг желан чужд език, който ще помогне за по-голяма конкурентноспособност при кандидатстване на определени позиции. Чрез съвременните достижения на технологиите и комуникациите , онлайн обучението реализира програми, насочени към получаване на компетенции, необходими за изпълняването на нова професия, към придобиването на нова квалификация или разширяване на вече съществуващата. В края на Дистанционното обучение, Доставчикът на обучение издава документ, даващ правото за упражняване на усвоената нова професия.

Всеки Лицензиран ЦПО предоставя обучение за квалификация и преквалификация по най-търсените на пазара на труда професии. Опитни преподаватели, материално-техническа обезпеченост, иновационни методи на обучение – всичко това осигурява високо ниво на предоставените услуги за допълнително обучение, за получаването на качествени знания и умения с практическа насоченост, което обяснява все по-нарастващото търсене на Дистанционното обучение като начин за квалификация и преквалификация.

 

Comments (0)

Развийте своите писмени и вербални умения по английски език

Обучение по английски език със схема Аз мога повече

Как да научим по-добре английския език?

Навярно от известно време си мислите дали да не подадете своето заявление за участие в безплатните дистанционни обучения по английски към някоя от езиковите школи включени в програмата Аз мога повече английски език. Много хора вече получиха своите сертификати, а други тепърва стартират своите онлайн уроци. Можете, подобно на Хамлет, да продължите да си губите времето в мислене, или просто да се присъедините към тях.

 

Английският език е сложен, пълен с правила и още повече изключения. За много хора, които са решили да се заемат с английския език по-късно в своя живот, усвояването му изисква полагането на големи усилия, заради сравнителната сложност на езика като цяло.

 

Ако в момента преминавате през процес на развиване на своето писмено и говоримо ниво на владеене на английски език с помощта на електронните дистанционни обучения, има някои допълнителни неща, които бихте могли да направите, за да си помогнете за по-бързото и ефективно овладяване на езика.

∙ Четете редовно. С помощта на четенето не само ще имате възможност да се насладите на красотата на английския език, но ще задълбочите познанията си върху различните видове структури на изречението, които бихте могли да използвате. Четете различни видове произведения, включително романи, вестници и списания. Ако все още работите върху своето произношение, от време на време прочитайте по някой абзац на глас.

 

∙ Помолете околните да ви коригират, когато правите грешки. На никой не му е приятно, когато го поправят, но без това няма да можете да се справите с научаването на английския език. Помолете англоговорещите си приятели да ви посочват грешките, които правите. Когато започнат да го правят приемайте корекциите, вместо да заемате отбранителна позиция.

 

∙ Направете списък на грешките, които най-често правите. Поставете списъка в предната част на папката или бележника, които използвате. Всеки път, когато забележите, че правите грешка, добавяйте я в списъка. Още един начин за попълване на този списък е да преглеждате материала от лекциите и упражненията от онлайн обучението по английски език и в него да включвате нещата, коментирани от преподавателя.

 

∙ В определен момент се съсредоточавайте върху една от грешките, които се стремите да поправите, докато я разучите. Отделяйте около седмица за всяка една от грешките и опитайте през този период на не допускате определената грешка, докато говорите или пишете на английски език. По този начин ще ви е по-лесно да поправяте грешките си една по една, отколкото ако се опитвате да се съсредоточите върху целия списък от грешки по едно и също време.

 

Потърсете информация за начина, по който бихте могли да станете част от схемата за личностно развитие „Аз мога повече” и включените към нея лицензирани доставчици на обучение.


Щом се уверите, че отговаряте на условията и при малко късмет получите одобрение, веднага бихте могли да започнете своето електронно обучение по английски език.

Comments (0)