Tyxo.bg counter
Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Вход

Професионална квалификация и преквалификация чрез Дистанционно обучение

Безплатни курсове от доставчик на обучение

Как да повишим квалификацията си с дистанционни курсове?

Повишаването на квалификацията е  начин за усъвършенстване на професионалните знания,практическите навици и умения. Към повишаване на квалификацията прибягват лица с определени професии, които по силата на обективни или субективни обстоятелства, трябва периодически да актуализират своите компетенции.

Професионалната преквалификация е начин за получаване на допълнително образование по специално разработени програми. Преминавайки преквалификация, участниците в обучението придобиват нови знания и умения, усвояват основите за нова професионална насоченост.

Всеки, който желае или има нужда от квалификация или преквалификация, но няма възможност за присъствено обучение, може да се обърне към Център за Професионално обучение. Избирайки лицензиран Доставчик на обучение, може да усвои нови компетенции от областта на Оперативното счетоводство, на Икономиката и Мениджмънта и други, атрактивни за нашето съвремие професии. Може и да премине Дистанционно обучение по Английски, Немски или друг желан чужд език, който ще помогне за по-голяма конкурентноспособност при кандидатстване на определени позиции. Чрез съвременните достижения на технологиите и комуникациите , онлайн обучението реализира програми, насочени към получаване на компетенции, необходими за изпълняването на нова професия, към придобиването на нова квалификация или разширяване на вече съществуващата. В края на Дистанционното обучение, Доставчикът на обучение издава документ, даващ правото за упражняване на усвоената нова професия.

Всеки Лицензиран ЦПО предоставя обучение за квалификация и преквалификация по най-търсените на пазара на труда професии. Опитни преподаватели, материално-техническа обезпеченост, иновационни методи на обучение – всичко това осигурява високо ниво на предоставените услуги за допълнително обучение, за получаването на качествени знания и умения с практическа насоченост, което обяснява все по-нарастващото търсене на Дистанционното обучение като начин за квалификация и преквалификация.

 

Коментари (0)

500 оставащи символа

Cancel or