Tyxo.bg counter
Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Вход

Дистанционни курсове

Безплатно дистанционно обучение с ваучери по програма Аз Мога Повече

 

Как да изберем безплатен курс от доставчик на обучение?

Ако искате да учите, но нямате време, може да изберете дистанционното обучение. То ви открива редица възможности. Чрез онлайн курсовете може да постигнете нови знания, квалификация или преквалификация при какъвто изберете режим на интензивност, независимо от вашето местоживеене. У тези, които не са запознати с този начин на обучение, възникват редица въпроси. Няма място за притеснение. Независимо къде се намират – у дома, в офиса, в парка или на друго място, всеки участник може да се включи в процеса на обучение чрез интернет. Ще му бъдат предоставени учебните материали, организирани и поднесени по интересен и достъпен начин. Едновременно с теорията се поставят и практически задачи, чието изпълнение показва степента на усвоените нови знания.

При възникване на въпроси по време на дистанционните курсове, всеки обучаващ се може да пише на преподавателите по електронната поща и да получи отговор. Не е необходимо да се пътува и да се прави лична среща с преподавателите, икономисват се време и средства, необходими за присъственото обучение.

 

Усвояването на новите знания става в кратки срокове. Учебният материал е организиран по интересен и гъвкав начин. Решават се тестове, изпълняват се поставени задачи, създават се проекти, показващи усвоените теоретични и практически знания и умения по време на дистанционното обучение. Трябва да се подчертае, че онлайн курсовете определено имат практическа насоченост, която ще помогне на всеки, преминал дистанционен курс на квалификация по програма Аз Мога Повече, да си намери по-лесно работа или да израсте в дадена професионална област. След приключване на обучението, всеки участник полага предвидените изпити, след което получава документ, удостоверяващ неговата.

Коментари (0)

500 оставащи символа

Cancel or