Tyxo.bg counter
Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Вход

Кредитно известие

Кредитно известие в оперативното счетоводство

 

Какво представлява кредитното известие?

Кредитното известие е понятие в счетоводството, което по своята същност е първичен счетоводен документ, с който може да се намали данъчната основа на една доставка или да се нулира тази данъчна основа, когато доставката се развали, а пък за нея вече е издадена фактура. Въпросното намаляване на данъчната основа може да се случи поради причини като намаляване на стойността на продукта или пък заради предоставена допълнителна отстъпка, причината на която може да е по-ниско качество или пък надхвърлянето на определен обем продажби; може да се дължи също и на намаляване на количеството, заради върнати бройки, които са повредени или ако се случи така, стоката да бъде проверена от компетентни органи, да се окаже, че количеството стока е много по-малко от фактурираното.

Всяко кредитно известие притежава реквизити, които са задължителни или не, като тези на фактурата. Другото нещо, което кредитното известие задължително трябва да съдържа са номера и датата на фактурата, към които известието е издадено. За да се издаде едно известие, то обикновено има основание, а такова едно основание може да бъде основанието за намаляване на данъчна основа или за разваляне на доставката.

От гледна точка на едно счетоводно предприятие, което обслужва различни счетоводни клиенти, трябва да се прави винаги задължителен предварителен преглед на всяко кредитно известие и тяхното фактуриране. Според счетоводното виждане са валидни всички изключения и правила, както грешки и решения, които се отнасят до една фактура. Едно кредитно исветие, не би могло да бъде осчетоводено, ако в него не се посочва за коя фактура се отнася или ако въобще липсва фактура, която трябва да го доказва. В такъв един случай комуникацията с клиент или издателят е задължителна, за да може да се определи и уточни за коя фактура се отнася въпросното кредитно известие или съответно, да се издаде фактура, вслучай, че няма такава.

Счетоводителите споделят, че най-голям риск се крие, ако едно кредитно известие бъде осчетоводено като фактура. Те обясняват, че голяма опасност има да се случи такава грешка е заради софтуерната програма, която издава едновременно фактури, дебитни и кредитни известия, които изключително много си приличат визуално. Този момент на объркване е опасен, защото, ако се получи така и едно кредитно известие се осчетоводи като фактура, то размерът на данъка в него, не ще отиде в намаление на получения резултат за конкретния месец, а ще се внесе в двоен размер. За да не се допускат такива фатални грешки, е добре тези Кредитни известия да бъдат отбелязвани с ярък цвят, който да сигнализира за тях.

Ако една фактура, към която е издадено кредитното извесите е платена в брой, то към него трябва задължително да има касова бележка, за да може сумата да бъде върната.

При кредитното известие са в сила всички принципи на осчетоводяване и отчитане, които се отнасят за фактурите.

При осчетоводяване на едно кредитно известие се намалява данъчната основа на вече осчетоводената фактура. Когато се издадат кредитни известия, то те се отразяват в дневника за продажби на издателия в данъчния период, през който са издадени. Както и полученото кредитно известие трябва да се отрази в дневника за покупки на получателя, също в данъчния период, през който са издадени.

Такива и още други счетоводни дейности, можете да научите, ако станете част от схемата „Аз мога повече” ( http://www.e-obuchenie.bg/kursove/ezikovi/angliiski-ezik/kurs-angliiski-ezik.html ), която работейки заедно с центровете за професионално обучение, доставят напълно безплатна възможност за професионален курс по „Оперативно счетоводство”, който да ви помогне да се профилирате. Курсът е безпалтен, само чрез ваучери и от него могат да се възпозлват всички хора, които работят и имат сключен трудов договор. След завършване на професионалния курс, вие ще получите свидетелство за професионална квалификация и професия по „счетоводство”.

Сега вече можете да си изберете това ЦПО и доставчик на обучение, които предлагат дистанционно обучение, благодарение на което ще можете да учите, без да се притеснявате, че няма да успеете да се справите с професионалните си ангажименти. Дистанционното учене ви освобождава от задължението да ходите в конкретно време и ден на конкретно място ,за да присъствате на курс. Така вие можете да се обучавате където и да сте, когато пожелаете, без значение колко часът е сега. Не пропускайте шанса си да придобиете нови знания и нова професия, като учите без притеснение. Екипът от преподаватели е съставен от професионалисти, които имат добър педагогически подход и правят всичко по силите си ,за да ви предадат знания и умения, които да бъдат на високо ниво.

 

Коментари (0)

500 оставащи символа

Cancel or