Tyxo.bg counter
Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Вход

Интересен поглед върху взаимовръзката на данъците и икономическия растеж

Данъците в икономиката и мениджмънта

Каква е ролята на данъчното облагане в една икономика?

За да достигне една страна до икономическа стабилност е необходим дълъг период от време на висок и устойчив растеж. Като фактор, който може да спомогне за икономическия растеж е данъчното облагане и неговото равнище за конкретната страна и възможностите за намаляване на това данъчно облагане.

 

Някои икономисти обясняват убедително твърдението, че връзката между данъците и стопанския растеж е взаимосвързан процес и настояват, че ниските данъци, довеждат до по-голям растеж в икономиката. Това становище се отнася за по-слабо развитите и за силно развитите в икономическо отношение страни, като то влияе най-благоприятно на развитите, защото разстежът се получава по-бързо.

 

При този процес по намаляване на данъчните задължения и ускоряването на икономическия растеж, е свързан с няколко важни момента. Казано простичко, когато има по-ниски данъци, хората и фирмите разполагат с повече пари, които да спестяват и съответно да похарчват. Когато се наблюдава наличие на по-високи данъци, се забелязват по-малък брой на преки чуждестранни инвеститори, а от там се наблюдава спад в общия капиталов поток към икономиката.

 

При наличието на данъци и факта, че хората не могат да получат пълното възнаграждение от печалбата си, води и до демотивация да се трудят, да поемат рискове и да инвестират, което прибавя още един минус към икономиката, защото така те не добавят никакви стойности към нея.

 

Друго становище, касаещо данъците е, че те водят до по-ниска икономическа активност и оттам те допринасят за по-ниска заетост и по този начин се покачва степента на безработицата.

 

Важни са и факторите, че данъците затрудняват свободната размяна, а тя от своя страна е от основно значение за наличието на икономически растеж. Става въпрос за транзакциите, които се облагат с данъци, което не е в интерес на хората, които ги осъществяват, защото те получават по-малко, отколкото трябва.

 

Също така, когато се налагат повече и по-високи данъци, се наблюдава процес, който се нарича свръхданъчно бреме. Той включва в себе си паричната загуба на обществото от данъчното облагане.

 

За тези от вас, които се интересуват от професионално от икономика и всички процеси протичащи от нея, може да се запишат на курс по икономика и мениджмънт, предлаган от доставчици на обучение, които предоставят курса, съвместно схемата Аз мога повече. Курсът е безплатен, само с ваучери. Всеки курсист сам може да избере центъра за професионално обучение, който да служи за негов доставчик, както и всеки сам може да предпочете формата на обучение. Сега някои от доставчиците предлагат курсове, които са изцяло дистанционни. Те се отличават с интерактивната си форма, преподаване, което е съобразено с най-новите педагогически методи. Електронното обучение, предразполага към учене, защото то няма изискване да се провежда в конкретен ден и час.

 

Преподавателите, които доставчиците на обучения са подбрали за курсистите си, са професионалисти от висок ранг, разбиращи от икономика и с готовност да предадат знанията и уменията си на своите ученици.

 

След завършване на курса, всеки курсит плучава сертификат, за удостоверение на това, че е завършил такъв професионален курс и се сдобива с професия „Икономист”. Ако това е вашето желание – да станете икономист и да се развивате в тази професия, не губете време, а изберете ЦПО, където да получите необходимите компетенции. 

Коментари (0)

500 оставащи символа

Cancel or