Tyxo.bg counter
Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

Реклама

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Вход

Циклично развитие на пазарното стопанство и икономическата нестабилност

Какво представлява икономическата нестабилност и до какво може да доведе

Какво представлява икономическата нестабилност?

Света на икономиката и икономическите отношения, влиqещи върху стопанствата и отраслите в една страна са много интересни, оплетени и силно взаимосвързани. Когато един аспект от тези икономически отношения се отклони от правилната линия, по която трябва да върви и всичи останали икономически аспекти правят отклонение. Така например при разделянето на стоки и пари, се създават условия за икономическа нестабилност и циклично развитие на пазарното стопанство. Тогава взаимосвърнаият процес покупко – продажба се разделя на два самостоятелни процеса, което означава, че не се създават условия за продажба на стоките и те остават непродадени.

Икономическата нестабилност се обяснява с различната цикличност, в която попада през различни етапи от време. Така например икономистите определят три основни вида циклични колебания. Различават се краткосрочни, дългосрочни и средносрочни. Независимо колко дълго продължават този вид колебания, те все пак са вид форма на икономическо развитие за конкретна страна.

Средносрочните цикли, са с продължителност между 7 или 10 години. Те обхващат цялата икономика и по-голямата част от развитите икономически държави. Този вид цикъл е най-подробно изследван и на базата на него се правят изледвания за другите цикли на промяната. Тук жизненият цикъл е около седем или осем години и е материалната основа и функциониращият национален капитал на страната.

При краткосрочния цикъл, който е с дължина не повече от 3 до 4 години, се отличава с натрупване на резерви, които могат да предизвикат или забавяне, или ускоряване на икономическия темп на развитие.

Що се отнася до дългосрочния цикъл на промените, той е среда, в която се формират, развиват и действат останалите два цикъла. Той се отличава с това, че при него материалната основа е подмяната на капиталови активи, с такива, с дългосрочен живот, като например инфракструктурата. Този цикъл е с продължителност около 50 или 60 години.

За икономиката от най-голямо значение са средносрочните цикли, които може да се срещнат и под наименованието бизнес цикли. Когато се налага използването на тези цикли, се налага един процес, който се нарича индикаторен. Той е съставен от три индикатора. Първият е синхронен и той отразява настоящото развитие на икономиката, вторят е изпреварващ, той е предназначен да посочва предстоящото равитие и третият е изоставащ, има за задача да  проследява по-бавната скорост на развитие на икономиката.

За проследяването на цикличността освен вече споменатите индикатори, се използват и още други три, които икономистите наричат дифузни. Тези дифузни индекси проследяват темпа на промишленото производство за даден брой отрасли; следят и отразяват чистата печалба на големите компании, както и стойността на пазарните цени на акциите.

За тази цикличност на промените, оказващи нестабилно състояние на икономическата среда, можете да научите, ако станете част от схемата „Аз мога повече” и си изберете доставчик на обучение, който да предлага курс по „Икономика и мениджмънт”. Курсовете са напълно безплатни, с ваучери и са шанс за придобиване на професионална квалификация по професията Икономист. По предлаганата възможност за обучение, може да се възползват работещи лица, желаещи да се профелират или да придобият професия, за да сменят професионалната си среда.

След като сте одобрени за обучение от схемата Аз мога повече - http://www.e-obuchenie.bg/kursove/vaucheri/az-moga/az-moga-poveche.html, вие имате право да изберете Център за професионално обучение, който ще бъде вашият доставчик на курса по Икономика и мениджмънт. Сега вече можете да учете и изцяло дистанционно, такава алтернатива за обучение предлагат някои ЦПО-та, които се стремят към улесняване на курсистите си. Дистанционното обучение се изразява в онлайн платформа, до която достъп има всеки курсист, който получава собствено потребителско име и парола. Уроците са видео, с възможност да ги гледате неограничен брой пъти. Трябват ви само интернет и компютър, може да се изпозлват също таблет или смартфон. С електронното обучение всеки спестява време, което не е за сметка на качеството. Ако проявявате интерес към дистанционното обучение, потърсете този доставчик на обучение, който предлага тази иновативна услуга.

 

 

 

Коментари (0)

500 оставащи символа

Cancel or